top of page

Vi vokser videre og søker nye kollegaer


Til Scandinavian Development søker vi Trainee og til Constructive Development søker vi Prosjektleder. Les om stillingene her...

SCANDINAVIAN DEVELOPMENT SØKER TRAINEE / ASSISTENT EIENDOMSUTVIKLING Scandinavian Development søker etter nyutdannet siv.ingeniør / økonom for videre satsing innenfor eiendomsutvikling/prosjektstyring for å assistere ansvarlig prosjektleder i prosjektet innenfor ideutvikling, regulering, utvikling og gjennomføringsfasen. Du må være kreativ og kvalitetsbevisst.

Vi tilbyr - Være med i teamet i et av Norges beste eiendomsutviklingsmiljøer/prosjektstyring - Konkurransedyktige betingelser - Godt arbeidsmiljø

Om arbeidsgiveren Scandinavian Development jobber primært med regulering og eiendomsutvikling. Selskapet er rettet mot bolig, kontor og handel. Scandinavian Development har ca 7.000 boliger under regulering og gjennomføring, totalt ca 18 milliard i samlet realisasjonsverdi. Scandinavian Development er en aktiv eier og tar enten 100% eierandel i prosjektet eller kan være en aktiv deleier med minimum 10% eierandel. Søknad med CV innsendes til Scandinavian Development AS, Parkveien 33, 0258 Oslo, evt. pr. mail merket Trainee. Selskapet holder til i attraktive lokaler i Parkveien 33. For mer informasjon om stillingen kontakt Erik Bøhler på tlf: 24 11 56 56, mob: 90 08 51 28, mail: erik.bohler@scd.no

CONSTRUCTIVE DEVELOPMENT SØKER PROSJEKTLEDER Som prosjektleder deltar du i vurderingen av potensielle utviklingseiendommer og gjennomfører tekniske og økonomiske analyser av objektene. I gjennomføringsfasen er du prosjekt-selskapets prosjektleder og du vil være ansvarlig for alle sider av prosjektgjennomføringen fra start til slutt. Stillingen medfører ledelse og kommunikasjon med mange interessenter og samarbeidspartnere. Erfaring og kompetanse - Yngre ingeniør/sivilingeniør/økonom med god erfaring fra prosjektgjennomføring - Interesse for eiendomsutvikling - Relevant erfaring fra eiendoms- /byggebransjen - Relevant erfaring fra styring av større eiendomsprosjekter - Selvstendig og strukturert - Kommersiell eiendomsforståelse og interesse

Vi tilbyr - Være med i teamet i et av Norges beste eiendomsutviklingsmiljøer/prosjektstyring - Konkurransedyktige betingelser - Godt arbeidsmiljø Om arbeidsgiveren Constructive Development jobber primært med prosjektgjennomføring «prosjektstyring» og inngår i teamet for eiendomsutvikling / regulering i arbeid med Scandinavian Development. Selskapet er rettet mot bolig, kontor og handel. Constructive Development har ca 7.000 boliger under regulering og gjennomføring, totalt ca 18 milliard i samlet realisasjonsverdi. På grunn av betydelig økende arbeidsmengde skal teamet styrkes med nye motiverte medarbeidere. Søknad med CV innsendes snarest til Constructive Development AS, Parkveien 33, 0258 Oslo, evt. pr. mail merket med Prosjektleder. Selskapet holder til i attraktive lokaler i Parkveien 33. For mer informasjon om stillingen kontakt Hans Olav Bjørk på tlf: 24 11 56 56, mob: 958 30 230, mail: hans.olav.bjork@constructive.no

Utvalgte

Siste innlegg

Arkiv

bottom of page