top of page

TORSHOVHØYDEN HAR VALGT ENTREPRENØR


Det er inngått avtale mellom Sandakerveien 56 AS og Consto Eide AS om oppføring av Sydblokka på Torshovhøyden. Kontrakten har en samlet verdi på 43 MNOK og gjelder for det første av totalt fire byggetrinn. Sandakerveien 56 AS er eid av Orkla ASA og Macama AS forholdsvis 80 % og 20 %.

Torshovhøyden er et boligprosjekt med sentral beliggenhet på Torshov i Oslo der flere leiligheter vil få spektakulær utsikt. Totalt består prosjektet av ca 130 leiligheter med parkeringskjeller der det er solgt 90 % av første salgstrinn. Prosjektet vil videre bestå av utadrettede virksomheter på gateplan mot Sandakerveien og parken, samt store uteområder med grøntområder og lekeplasser. Deler av eiendommen er regulert til barnehage. Oslo Kommune har per i dag ikke vedtatt utbygging.

Avtalen med Consto innebærer oppføring av Sydblokka som til sammen utgjør 18 boligenheter tilsvarende 1140 BRA. Orkla og Macama har vedtatt byggestart. IG forventes tidlig september med etterfølgende byggestart.

Scandinavian Development har ansvaret for ideutvikling og regulering, mens Constructive Development vil ha ansvaret for prosjektstyring og gjennomføring av prosjektet.

Ved spørsmål til kontrakten ta kontakt med Orkla Eiendom AS v/ Gjert Brun 91 85 31 10, Constructive Development v/Kim Falster 95 79 88 55 eller Scandinavian Development v/Erik Bøhler 90 08 51 28

Utvalgte

Siste innlegg

Arkiv

bottom of page