top of page

Betydelig utviklingsprosjekt for Macama, SD og CD i Küngalvs kommune, nord for Göteborg

Arbeidet med regulering og utvikling av den gamle Göteborgs Kex fabrikken i Kungälvs kommune, nord for Göteborg, er igangsatt i samråd med kommunen og Orkla Eiendom. Arbeidene ledes av Scandinavian Development. Eiendommen har en tomt på ca. 84.000 m2 og benyttes i dag til industri, lager og kontor av Orkla Confectionary & Snacks Sverige (Göteborgs Kex). Det er besluttet å flytte produksjonen til ny fabrikk som er under oppføring i Latvia. Kex eiendommen vil bli utviklet til boligformål med høy fokus på bærekraft, miljø, og gode bokvaliteter. I tillegg vil det fokuseres på næringslokaler med bl.a. utadrettet virksomhet på gateplan tilknyttet nabolaget og Kungälv sentrum. Eiendommen ligger fantastisk til helt inntil Nordre älv som renner gjennom hele Kungälv. Transformasjon av det gamle industriområdet til en ny og attraktiv bydel i Kungälv vil innebære at eiendommen åpnes mot elven og det vil opparbeidet en strandpromenade som binder eiendommen sammen med omkringliggende områder og gjøres tilgjengelig for alle.

Scandinavian Development har ansvaret for ideutvikling og regulering, mens Constructive Development vil ha ansvaret for prosjektstyring og gjennomføring av prosjektet.


Ved spørsmål om prosjektet ta kontakt med Scandinavian Development AS v / Erik Bøhler på +47 900 85 128 eller Constructive Development AS v / Hans Olav Bjørk på +47 958 30 230.


Eierskap: Orkla Eiendom 80% og Macama 20%

Comments


Utvalgte

Siste innlegg

Arkiv

bottom of page