top of page

Høyblokka på Torshovhøyden har sendt inn søknad om rammetillatelse


Arcasa Arkitekter har på vegne av Scandinavian Development sendt søknad om rammetillatelse for å konvertere Høyblokka på Torshovhøyden til leiligheter. Ved konvertering til leiligheter vil Høyblokka bestå av ca 60 leiligheter med gode romløsninger der enkelte leiligheter får spektakulær utsikt utover byen. Det etableres en felles takterrasse på deler av taket til glede for beboerne og utadrettet virksomhet i 1.etg mot parken. Høyblokka er det siste salgstrinnet i prosjektet og lanseres tentativt i 3.kvartal 2021. Torshovhøyden består av henholdsvis Sydblokka, Vestblokka og Administrasjonsblokka der prosjektet samlet har solgt ca 80%. Sydblokka er allerede utsolgt.


I tillegg til Høyblokka vil også Administrasjonsblokka blir konvertert fra kontor til leiligheter. Gjenbruk av eksisterende bygg er et miljøeffektivt alternativ og et riktig grep i prosjektet ettersom det her er mulig å etablere leiligheter med gode bomiljøer.


Les mer her: Estate nyheter


Byggherrene er Orkla og Macama. Scandinavian Development har ansvaret for ideutvikling og regulering, mens Constructive Development har ansvaret for prosjektstyring og gjennomføring av prosjektet. Begge selskapene i egen avtale med byggherre.

Comments


Utvalgte

Siste innlegg

Arkiv

bottom of page