top of page

Innovasjon og nytenking basert på over 50 års erfaring lønner seg

Bøhler-Gruppen har lagt jubileumsåret 2022 bak seg, og fortsetter med oppgavene med regulering, utvikling av eiendom sammen med eksisterende og nye partnere. Macamas tomtebank er på ca 35 milliarder kroner i realisasjonsverdi. Macama sin andel av dette er ca 8 milliarder kroner. I prosessen med ferdigstillelse av regulering vil spesielt tre av våre prosjekter stå i fokus; Kexstaden, Gullaug og Huseby Park.

Kexstaden i Kungselv vil bestå av rundt 2000 boliger i tillegg til skole, parker og utadrettet næring på bygulvet. Prosjektet har en fantastisk beliggenhet mot elvebredden, og visjonen i prosjektet er å bidra til å åpne en flott strandpromenade langs Kungselven til glede for byenes beboere.

I Lier kommer Gullaug prosjektet som forventes å bestå av ca. 4000 boliger med stor vekt på småhusbebyggelse. I tillegg vil det etableres et nærsenter, kontorer og servicebygg. Gullaugodden vil utvikles som en liten by med en fantastisk beliggenhet og solforhold med tilgang til fjorden.

På Huseby i Oslo planlegges Huseby Park - et prosjekt med stor variasjon i boligtyper fra romslige 4-roms dupleks leiligheter med private forhager, til effektive 2-roms leiligheter. Prosjektet har en åpen og attraktiv beliggenhet rett over gaten for t-banen og umiddelbar nærhet til friområder og marka.

I 2023 vil vi ytterligere forsterke vårt fokus på å bygge gode boliger og bomiljøer, samtidig som vi vil tilstrebe å minimere fotavtrykket på miljøet for å ivareta økologisk, økonomisk og sosial bærekraft.Comentarios


Utvalgte

Siste innlegg

Arkiv

bottom of page