top of page

Kex Fabrikken i Kungalv har fått nytt navn: Kexstaden 1888

Planarbeidet går i henhold til hovedfremdriftsplanen for Kungalv kommune. Det er innkalt til medborgerdialog på ettermiddagen 24. mars.


Se egen nettside her
Visjons og funksjonsområdet, se under:

Utvalgte

Siste innlegg

Arkiv

bottom of page