top of page

Kex Fabrikken i Kungalv har fått nytt navn: Kexstaden 1888

Planarbeidet går i henhold til hovedfremdriftsplanen for Kungalv kommune. Det er innkalt til medborgerdialog på ettermiddagen 24. mars.


I Kex Fabrikken i Kungälv kommune nord for Gøteborg er det igangsatt en betydelig regulering/ideutviklingsjobb gjennom Scandinavian Development i samarbeid med Kungälv kommune. Reguleringsarbeidene går i henhold til hovedfremdriftsplanen og vi forventer at planprogrammet vedtas 1. kvartal 2023 med samtidig beslutning om detaljplan. Endelig vedtatt detaljregulering forventes vedtatt i 2024.

Se egen nettside her
Visjons og funksjonsområdet, se under:

Comments


Utvalgte

Siste innlegg

Arkiv

bottom of page