top of page

Kex Fabrikken, Kungälv

I Kex Fabrikken i Kungälv kommune nord for Gøteborg er det igangsatt en betydelig regulering/ideutviklingsjobb gjennom Scandinavian Development i samarbeid med Kungälv kommune. Reguleringsarbeidene går i henhold til hovedfremdriftsplanen og vi forventer at planprogrammet vedtas 1. kvartal 2023 med samtidig beslutning om detaljplan. Endelig vedtatt detaljregulering forventes vedtatt i 2024.

Les mer om prosjektet her:


Utvalgte

Siste innlegg

Arkiv

bottom of page