top of page

TORSHOVHØYDEN HAR INNGÅTT NY AVTALE MED CONSTO EIDE OM OPPFØRING AV VESTBLOKKA

Det er inngått avtale mellom Sandakerveien 56 AS og Consto Eide AS om oppføring av Vestblokka på Torshovhøyden. Vestblokka er det andre salgstrinnet i prosjektet og består av 28 leiligheter der 50 % av leilighetene ble solgt ifm. salgsstarten. Kontrakten er en totalentreprise med en samlet verdi på 98 MNOK. Tidligere i sommer ble det meddelt at Consto skal oppføre Sydblokka som var det første salgstrinnet i prosjektet der 90 % av leilighetene er solgt. Sandakerveien 56 AS er eid av Orkla ASA og Macama AS.Torshovhøyden er et boligprosjekt med sentral beliggenhet på Torshov i Oslo der flere leiligheter vil få spektakulær utsikt. Totalt består prosjektet av ca. 130 leiligheter med parkeringskjeller fordelt på henholdsvis Sydblokka, Vestblokka, Administrasjonsblokka og Høyblokka. Prosjektet vil videre bestå av utadrettede virksomheter på gateplan mot Sandakerveien og parken, samt store uteområder med grøntområder og lekeplasser. Deler av eiendommen er regulert til barnehage.

Scandinavian Development har ansvaret for ideutvikling og regulering, mens Constructive Development vil ha ansvaret for prosjektstyring og gjennomføring av prosjektet.

Ved spørsmål til kontrakten ta kontakt med Constructive Development v/Kim Falster

95 79 88 55 eller Scandinavian Development v/Erik Bøhler 90 08 51 28

Comments


Utvalgte

Siste innlegg

Arkiv

bottom of page