top of page

Tandberg Eiendom

Bjerke 2
Bjerke 1

KONTAKT OSS

Hans Olav Bjørk

Tlf: 95 83 02 30

Mail: hans.olav.bjork@scd.no

Kim Falster

Tlf: 95 79 88 55

Mail: kim.falster@constructive.no

Erik Bøhler

Tlf: 90 08 51 28

Mail: erik.bohler@scd.no

 

 

BYDELSENTER PÅ BJERKE

FAKTA

Prosjekt: Næringsbygg

Bebygd areal: ca 11.000 kvm

Utviklingsareal: ca 11.000 kvm

STATUS

Arbeidet med planforslag overfor PBE er igangsatt

BESKRIVELSE

Utvikling av bydelssenter på Bjerke med oppføring av nybygg på ca 11.000kvm og rehabilitering av eksisterende bygg på ca 11.000kvm.

Scandinavian Development har ansvaret for regulering og ideutvikling, og Constructive Development har ansvaret for prosjektstyring. Begge selskaper har egen avtale med Bjerke Utvikling AS.

EIERSKAP

Macama 10% og øvrig aksjonærgruppering 90%

 

bottom of page