top of page

SELSKAPSSTRUKTUR 

OG FORRETNINGSOMRÅDER

I 1999 ble selskapene som utgjør kjernen innen eiendomsutvikling, eiendomsinvesteringer, kapitalforvaltning etablert

SELSKAPENE

Våre aktiviteter, som alle bærer preg av et aktivt eierskap, er fordelt innen forskjellige forretningsområder med hvert sitt driftsselskap og organisasjon
Anchor 1

SCANDINAVIAN DEVELOPMENT

Selskapet er ledende innen eiendomsutvikling i Norge, med aktiviteter rettet mot utbyggere og investorer. 

Vi er en samarbeidspartner med høy kompetanse og god track-record, både for profesjonelle eiendomspartnere og de med mindre erfaring innen eiendomsutvikling. Med vår bakgrunn og kompetanse er vi i stand til å være kreative innen løsning, og samtidig proaktive innen planlegging og gjennomføring. Vi besitter også en høy finansiell kompetanse innen likviditetsstyring og finansiering av prosjekter.

Scandinavian Development har under bygging, utvikling og regulering ca. 6500 boliger, samt ca. 350.000 kvm kontor/næringslokaler for ca. kr 30 milliarder i realisasjonsverdi i samarbeid med finansielle partnere hvor av Macamas andel er ca. 7,5 milliard. I tillegg kommer prosjekter i egen regi.

 

VI TAR HÅND OM PROSJEKTET FRA A TIL Å

Det er mange aspekter å ta hensyn til ved eiendomsutvikling: idéutvikling, bestemme optimal plassering, kjøpe eiendom, engasjere arkitekter og ingeniører til forberedelser og prosjektforslag, tillatelser fra myndighetene, skaffe leietagere, kontrahere entreprenør, eventuelt selge prosjektet til en investor. Vi deltar aktivt i alle faser, og deler gjerne erfaringer, nettverk og idéer med etablerte og nye samarbeidspartnere som skal selge, kjøpe, leie eller utvikle næringseiendom.

 

SPISSKOMPETANSE

Vi har spisskompetanse innen rådgivning, utvikling, salg og utleie av næringseiendommer. Vår erfaring og resultater viser at konstruktivt samarbeid danner grobunn for suksess. Våre prosjekter utvikles i samarbeid med offentlige myndigheter, eiendomsmeglere, konsulenter, arkitekter, entreprenører, finansinstitusjoner, investorer og leietagere. Vi er et fleksibelt og effektivt eiendomsutviklingsselskap.

 

Scandinavian Development ivaretar oppfølging og drift av eiendommer som ligger i samarbeidsprosjekter og egne eiendommer. I tillegg til dette ivaretar SD betydelig rådgivningsoppdrag.

 

CONSTRUCTIVE DEVELOPMENT

Constructive Development opererer innenfor prosjektstyring/gjennomføring av prosjektene. Selskapet har under regulering/bygging ca 30 milliarder. 

Constructive Development er engasjert av Scandinavian Development og ivaretar Bøhler-familiens aktiviteter som i hovedsak gjennomføres i regi av Macama. I tillegg tar Constructive Development rådgivningsoppdrag og gjennomføring av prosjekter for andre oppdragsgivere.

Med 50 års erfaring har Constuctive Develoment detaljert kunnskap og forståelse om prosessene rundt prosjektstyring. Basert på grundige vurderinger skal det taes mange beslutninger, og samtidig vurdere budsjett og kvaliteter, før man velger entreprenør. For å gjøre det hele mer oversiktlig, har vi valgt å vise vår verdikjede i tre steg.

Steg 1: VERDISKAPNING

Steg 2: GJENNOMFØRING

Steg 3: KONTROLL OG OPPFØLGING

Les mer utfyllende om verdikjeden her

Anchor 2

BØHLER INVEST AS

Bøhler Invest er et privat investeringsselskap eid 100% av Bøhler-familien. Bøhler Invest fungerer som et eierselskap for deres aksjer i de øvrige selskapene i Gruppen. En betydelig del av aksjeinvesteringene ligger i dette selskapet.

 

Anchor 3

MACAMA

Erik Bøhler AS ble stiftet i 1972 som en liten byggmester-bedrift som tok på seg oppdrag som ombygging, vedlikehold og reparasjoner. Ved inngangen til 1984 hadde selskapet et årlig byggevolum på rundt 100 MNOK. I 1993 var Bøhler-Gruppen en betydelig entreprenør med en omsetning på 600 MNOK og ble høsten notert på Oslo Børs. Etter 4 år på børs ble Bøhler Entreprenør i 1997 fusjonert inn i Steen & Strøm, som da var den største utvikler, eier og forvalter av kjøpesentre i Skandinavia. I 1999 etablerte selskapene som nå utgjør kjernen i vår fremtidige satsing innen eiendoms-utvikling, eiendomsinvesteringer, kapitalforvaltning, Bøhler Invest (1994), Macama (1999), Scandinavian Development (1999) og Constructive Development (2001).

OM SELSKAPET

Macama er en solid og nytenkende eiendomsutvikler med lang erfaring som ønsker å bidra til attraktive og bærekraftige boligprosjekter. Macama er en aktiv eier eller deleier og tar enten 100% eller minimum 10% i eierandel i prosjektene.

 

Macama har gjennom Scandinavian Development og Constructive Development vært med å utforme store utviklingsprosjekter gjennom mange år. Ansvaret for regulering, ideutvikling og prosjektstyring har vært tillagt selskapene. Dette er viktig arbeid med tanke på verdiutviklingen i prosjektet isolert og har stor betydning for nærmiljøet, bymiljøet og byens attraktivitet. Selskapene har ferdigstilt flere svært vellykkede prosjekter som har bidratt positivt til byen samtidig som prosjektene har vært økonomiske, henholdsvis Idun Fabrikker som er et flott boligprosjekt på en halvøy mot Akerselva og Mills- Kvartalet på Grünerløkka med ca 150 leiligheter som ble ferdigstilt første halvdel 2021. I Lier kommune utvikler selskapene en liten by på tidligere Orica- tomten gjennom Gullaug Utvikling med stor utstrekning av småhusbebyggelse, i tillegg til næringsutvikling, nærsenter, skoler, idrettsanlegg, sosial infrastruktur, hotell, båthavn, rekreasjonsområder. Det er også stort fokus på bærekraftighet i tillegg til åpenhet for nærområdet til benyttelse av mange flotte grønne soner og nærheten til sjøen. Det planlegges en større strand tilsvarende det som er gjort på Fornebu med Storøya,. Macama er på eiersiden og Scandinavian Development har regulering/ideutvikling og Constructive Development prosjektstyring. I tillegg betydelig antall kontor, nærsenter, skoler, idrettsanlegg, sosiale boliger m.m.

 

Vår virksomhet er i hovedsak tilknyttet eiendommer i Oslo og Østlandsregionen. I tillegg til betydelig stedsutvikling med hovedvekt på boliger og næring på Gullaugodden i Lier kommune, samt stedsutvikling med hovedvekt på boliger og næring i Kungälv kommune som er forstaden til Gøteborg i Sverige

FORETNINGSIDE OG INVESTERINGSFILOSOFI
Macama investerer i eiendomsutviklingsprosjekter og det legges normalt opp til at Scandinavian Development ivaretar regulering og ideutviklingen og Constructive Development står for prosjektstyringen. Macama tar den økonomiske risikoen i slike prosjekter og mottar en betydelig del av kapitalgevinsten. Scandinavian Development og Constructive Development avlønnes med løpende honorarer og evt. suksess-fee direkte fra det aktuelle prosjektet. Denne kombinasjonen har vært svært vellykket. Vi bygger vår investeringsfilosofi på verdiskapning gjennom aktivt eierskap. Aktivt eierskap innebærer i de fleste tilfeller at Macama forutsetter en betydelig eierandel i prosjektene og arbeider i tett partnerskap med selskapets ledelse og øvrige aksjonærer. Macama tilfører kapital mens utviklings- og gjennomføringskompetansen ligger i Scandinavian Development og Constructive Development som realiserer lønnsom vekst i de selskapene Macama investerer i. Macama har gjennom Scandinavian Development og Constructive Development under bygging, utvikling og regulering ca. 6500 boliger og ca. 350.000 kvm kontor/næringslokaler for ca 30 milliarder i realisasjonsverdi i samarbeid med finansielle partnere hvor av Macamas andel er ca 7,5 milliard. I tillegg kommer prosjekter i egen regi.

Macama har organisert sin virksomhet innen følgende forretningsområder: Eiendom, industri og verdipapirer.

Anchor 4
Anchor 5
bottom of page