top of page

VÅR VERDIKJEDE

Med 50 års erfaring har vi i Constuctive Develoment detaljert kunnskap og forståelse om prosessene rundt prosjektstyring. Basert på grundige vurderinger skal det taes mange beslutninger, og samtidig vurdere budsjett og kvaliteter, før man velger entreprenør. For å gjøre det hele mer oversiktlig, har vi valgt å vise vår verdikjede i tre steg.

Fase 1
VERDISKAPNING

Uansett hvor stort, lite eller komplekst ditt prosjekt måtte være vil vi alltid kunne lede prosjektet gjennom alle ulike faser, noe som vil kreve spisskompetanse innen blant annet; I tidlig fase å forstå og se muligheter, synligjøre og videreutvikle potensialet i en eiendomsmasse / tomt, gjennomføring og oppfølging samt se det hele i et samfunnsperspektiv. Fra tidlig oppstart av et prosjekt skal elementer på plass og mange beslutninger tas.  Vi ivaretarhele prosjektstyringen og vil bistå som deres trygge rådgiver der vi sikrer hele beslutningsprosessen på en best mulig måte. Som oppdragsgiver vil dere alltid bli godt ivaretatt. Med oss på laget, helt fra start, vil dere få til et godt utviklingspotensial, noe som igjen vil skape strategisk verdi for deg som  oppdragsgiver. I de fleste prosjekter vil vi starte med en tilstandsrapport eller et forprosjekt for å få kunnskap om den tekniske tilstand eller se prosjektets/eiendommens muligheter. Dette vil gi et godt grunnlag for å kunne gå videre med tiltak. Vår kompetanse omfatter alle faser i et prosjekt fra første kontakt til prosjektet er fullført. Vi er spesielt opptatt av at du som kunde skal få gode prosesser og de beste løsningene.

noun-idea-2643854.png
noun-service-2643959.png

Fase 2
GJENNOMFØRING

Som totalentreprenør vil våre meget kompetente og erfarne prosjekt- og byggeledere ledere styre hele prosessen fra A til Å. En del av denne jobben vil være å følge opp det daglige ansvaret for ledelse og selve gjennomføringen av prosjektene. Byggearbeidet sørger vi for at utføres etter de avtaler og kontrakter som er inngått. Vi leder anskaffelses- og kontraheringsprosesser og tar ansvar for HMS, økonomi- og fremdriftsstyring. Det vil videre være Constructive Development som, overfor oppdragsgiver, stiller garantier i byggetid og reklamasjonstid. Vi tar oss av økonomioppfølging og vil forskuttere utlegg ved gjennomføringen i samsvar med det som er planlagt. Constructive Development vil i samspill med oppdragsgiver ha kontroll på alle kontrakter med leverandører /  underentreprenører / konsulenter og også sørge for at alle leveranser skjer til rett tid og riktig pris.

Fase 3
KONTROLL OG OPPFØLGING

Vi følger opp leverandørenes forpliktelser gjennom hele reklamasjonsperioden. Constructive Development vil ha tett oppfølging og det hele og fulle ansvar for at alle etterarbeider og garantier blir fortløpende håndtert, vederlagsfritt for oppdragsgiver.

noun-check-list-2643865.png

EN KOMPLETT PARTNER

Macama, Scandinavian Development, Constructive Development og Macama står i fellesskap for alt innen eiendomsutvikling fra idéutvikling og regulering til salg- og markedsføring, samt finansiering og prosjektgjennomføring.

Vi har lang erfaring og gjennomført betydelige prosjekter både innenfor bolig og kontor med kontor og næring. Selskapene har i dag under bygging, utvikling og regulering ca. 6500 boliger, samt ca. 350.000 kvm kontor/næringsarealer for ca. 35 milliarder i realisasjonsverdi. Vi jobber med de dyktigste partnere på sine felt (les mer her om selskapene).

 

Selge eiendom?

Sitter du på en eiendom du ønsker å selge eller utvikle med en solid partner, kontakt oss i dag for å diskutere muligheter og hvordan optimalisere din avkastning på eiendommen i samarbeid med oss.

 
KONTAKT
Hans Olav Bjørk, Mobil 958 30 230, E-mail hans.olav.bjork@scd.no
Kim Falster, Mobil 957 988 55, E-mail kim.falster@constructive.no

Erik Bøhler, Mobil 90 08 51 28, E-mail erik.bohler@scd.no
bottom of page