top of page

VÅR VERDIKJEDE

Med 50 års erfaring har vi i Constuctive Develoment detaljert kunnskap og forståelse om prosessene rundt prosjektstyring. Basert på grundige vurderinger skal det taes mange beslutninger, og samtidig vurdere budsjett og kvaliteter, før man velger entreprenør. For å gjøre det hele mer oversiktlig, har vi valgt å vise vår verdikjede i tre steg.

Steg 1
VERDISKAPNING

Uansett hvor stort, lite eller komplekst ditt prosjekt måtte være vil vi alltid kunne lede prosjektet gjennom alle ulike faser, noe som vil kreve spisskompetanse innen blant annet; I tidlig fase å forstå og se muligheter, synligjøre og videreutvikle potensialet i en eiendomsmasse / tomt, gjennomføring og oppfølging samt se det hele i et samfunnsperspektiv. Fra tidlig oppstart av et prosjekt skal elementer på plass og mange beslutninger tas.  

 

Vi ivaretar hele prosjektstyringen  og vil bistå som deres trygge rådgiver der vi sikrer hele beslutningsprosessen på en best mulig måte. Som oppdragsgiver vil dere alltid bli godt ivaretatt. Med oss på laget, helt fra start, vil dere få til et godt utviklingspotensial, noe som igjen vil skape strategisk verdi for deg som oppdragsgiver. 

 

I de fleste prosjekter vil vi starte med en tilstandsrapport eller et forprosjekt for å få kunnskap om den tekniske tilstand eller se prosjektets/eiendommens muligheter. Dette vil gi et godt grunnlag for å kunne gå videre med tiltak. Vår kompetanse omfatter alle faser i et prosjekt fra første kontakt til prosjektet er fullført. Vi er spesielt opptatt av at du som kunde skal få gode prosesser og de beste løsningene.
 

noun-idea-2643854.png
noun-service-2643959.png

Steg 2
GJENNOMFØRING

Våre meget kompetente og erfarne prosjekt- og byggeledere ledere vil styre hele prosessen fra A til Å, som regel gjennom en totalentreprenør. En del av denne jobben vil være å følge opp det daglige ansvaret med å lede byggeprosessen i alle faser fra planlegging og frem til ferdigstillelse og overlevering. Byggearbeidet sørger vi for at utføres etter de avtaler og kontrakter som er inngått.  

 

Vi leder anskaffelses- og kontraheringsprosesser og tar ansvar for HMS, økonomi- og fremdriftsstyring. Det vil videre være Constructive Development som, overfor oppdragsgiver, stiller garantier i byggetid og reklamasjonstid.

Steg 3
KONTROLL OG OPPFØLGING

Vi følger opp leverandørenes forpliktelser gjennom hele reklamasjonsperioden. Constructive Development vil ha tett oppfølging og det hele og fulle ansvar for at alle etterarbeider og garantier blir fortløpende håndtert for oppdragsgiver.

noun-check-list-2643865.png

EN KOMPLETT PARTNER

Macama, Scandinavian Development, Constructive Development og Macama står i fellesskap for alt innen eiendomsutvikling fra idéutvikling og regulering til salg- og markedsføring, samt finansiering og prosjektgjennomføring frem til endelig produkt til sluttbruker.

Vi har lang erfaring og gjennomført betydelige prosjekter både innenfor bolig med kontor og næring, nybygg og rehabilitering. Selskapene har i dag under bygging, utvikling og regulering ca. 6800 boliger, samt ca. 350.000 kvm kontor/næringsarealer for ca. 30 milliarder i realisasjonsverdi.

Vi jobber med de dyktigste partnere på sine felt.

 

SELGE EIENDOM?

Sitter du på en eiendom du ønsker å selge eller utvikle med en solid partner, kontakt oss i dag for å diskutere muligheter og hvordan optimalisere din avkastning på eiendommen i samarbeid med oss.

 
KONTAKT
Hans Olav Bjørk:
Mobil 958 30 230, E-mail hans.olav.bjork@scd.no
Kim Falster:
Mobil 957 988 55, E-mail kim.falster@constructive.no
Erik Bøhler:
Mobil 90 08 51 28, E-mail erik.bohler@scd.no
bottom of page