top of page

Å BIDRA TIL VELFERD OG VERDISKAPNING SIKRER VIDERE VEKST

SAMFUNNSENGASJEMENT

SOS-BARNEBYER
Macama finansierer ett familiehus i SOS-barnebyen i Arusha i Tanzania. I tillegg har Macama bidratt til et nytt sosialsenter som huser kontorene til SOS-familieprogrammet i Arusha. For å forebygge at barn blir alene styrker SOS-familieprogrammet utsatte familier i området rundt SOS-barnebyen.
 
SOS-barnebyen Arusha ligger 13 km utenfor Arushas sentrum i naturskjønne omgivelser ved foten av det 4565 meter høye fjellet Mount Meru. Barnebyen har vært i drift siden mai 2000 og består av 10 familiehus, SOS-barnehage og SOS-grunnskole. Barnebyen er utvidet med ytterligere fem familiehus, 2 ungdomshus, skolekantine, sosialsenter og medisinsk senter.
 
Fattigdom er en underliggende faktor for elendige sosiale forhold i området. Inntektene er lave og de fleste familiene sliter med å skaffe seg tilstrekkelig ernæring og dekke andre grunnleggende behov. Tørkeperioder har utarmet mange familier. Dette har ført til at mange barn er underernærte og avhengig av mathjelp. Mannlige familiemedlemmer forlater landsbyene i håp om å finne seg en jobb i Nairobi eller Arusha. Som regel er det kvinnene som har hovedansvaret for å sikre familiens utkomme. Barna blir ofte passet av eldre søsken, noe som igjen resulterer i en høy frafallsprosent fra skolen. Uten tilstrekkelig støtte blir gata et alternativ med stor risiko for å bli utsatt for vold, narkotika, utnyttelse og sult.
 
”Et trygt hjem i et velfungerende samfunn skaper et grunnlag alle familier trenger for å kunne gi barna sine omsorg og beskyttelse. Macama er svært stolte av å kunne bidra til å gi barn i Arusha en trygg oppvekst, slik at barna blir selvstendige voksne, som igjen kan bidra positivt til samfunnet rundt dem,” sier Erik Bøhler styreformann i Macama.

Macama bidrar også innen kunst og kultur, bl.a. ved å benytte norske kunstnere til utsmykking av de offentlige rommene på våre største byggeprosjekter.

 

 

bottom of page