top of page

EN EFFEKTIV BYGGE- OG EIENDOMSNÆRING I FOKUS

Scandinavian Development og Constructive Development har i lenger tid hatt fokus på en mer bærekraftig og miljøvennlig eiendomsutvikling. Selskapene jobber målrettet med å implementere effektive og gode klimavennlige løsninger inn i selskapenes felles prosjekter.

Som følge av Scandinavian Development og Constructive Development sin satsning for en effektiv eiendomsutvikling, er det gledelig å ha signert Bygg21 sin underskriftkampanje og dermed tilslutte seg til en mer effektiv bygge- og eiendomsnæring. Scandinavian Development og Constructive Development applauderer det gode initiativet og stiller seg bak satsingen for en mer bærekraftig eiendomsutvikling.

Utvalgte

Siste innlegg

Arkiv

bottom of page