top of page

Nytt oppdrag i Oslo - Grensen 19

Grensen 19 er næringseiendom sentralt i Oslo som per i dag drives som hotell.

Canica ervervet eiendommen i 2022, og Scandinavian Development har fått i oppdrag å gjennomføre regulering og utvikling av eiendommen.

Constructive Development har fått i oppdrag å gjennomføre totalrehabiliteringen som forventes å bli gjennomført fra August 2025 grunnet dagens leieforhold.

Scandinavian Development vil bistå Canica Eiendom med myndighetsforhold og Constructive Development med byggherrerollen ved gjenoppføring av bygget.
コメント


Utvalgte

Siste innlegg

Arkiv

bottom of page