top of page

Mills- kvartalet, statusoppdatering uke 21


I nyhetsbrevet fra i påsken ble det meldt om god aktivt på byggeplassen uten nevneverdige påvirkninger av coronaviruset.

Vi er glade og stolte over at status per uke 21 er så å si uforandret. Constructive Development har fulgt AF Entreprenør og fremdriften på byggeplassen tett.

Blant annet i egne hyppige møteserier og egne rapporteringsrutiner fra AF Entreprenør. Vi ønsker videre å meddele at alle involverte i Mills- Kvartalet jobber aktivt og målrettet med å komme gjennom denne perioden med best mulig utfall. Vi er svært fornøyd med at prosjektet har hatt løpende drift i hele perioden etter at coronaviruset inntraff der myndighetenes retningslinjer har blitt fulgt.

I en kort periode ble prosjektet rammet av noe redusert bemanning ved at enkelte håndverkere var ilagt karantene og fravær av håndverkere med forsørgeransvar grunnet partner med samfunnskritiske oppgaver. Alle håndverksgrupper er i dag representert på arbeidsplassen og har i dag normal bemanning. Prosjektet har videre ikke hatt nevneverdige utfordringer med leveranser, noe som er svært positivt. Samlet er vi noen dager bak overordnet fremdriftsplan, men ikke mer enn at det vil være mulig å jobbe inn disse dagene slik at tidspunkt for tentativ overtakelse overholdes. Selv om horisonten er lysere i dag enn for noen uker siden og prosjektet mener å ha kontroll på fremdriften, gjør vi oppmerksom på at coronaviruset fremdeles kan ha innvirkninger på prosjektet og situasjonen kan snu raskt. Videre kan prosjektet oppleve «etterdønninger» i fremtidige leveranser uten at det per dags dato foreligger konkrete holdepunkter for dette og vi velger å være positive.

Det minnes om at prosjektet kan følges med på https://www.millskvartalet.com/ der det legges ut jevnlige oppdateringer. Videre kan produksjonen følges med fra de to webkameraene som er utplassert på byggeplassen. Link til webkameraene finnes på hjemmesiden.

Utvalgte

Siste innlegg

Arkiv

bottom of page