top of page

Gullaugodden Lier, reguleringsarbeid desember 2022

Det er god fremdrift i reguleringsarbeidet og det forventes at KDP (KommuneDelPlan) blir vedtatt September 2023.

Etter vedtatt KDP vil man iverksette områderegulering og detaljregulering på noen felt.

Gullaug er et tidligere avstengt industriområde som ligger syd- og vestvendt mot Drammensfjorden. Gullaug planlegges som en av Norges største boligutviklingsprosjekter med stor grad av småhusbebyggelse i tillegg til kontor, næring, nærsenter, skoler, barnehager, sosial infrastruktur med stor vekt på bærekraft.

Grunneieren er et aksjeselskap med 4 solide og langsiktige eiere. Utviklingsområdet som omfattes av ny KDP er på 800 dekar. Av dette utgjør landbruksareal som er fradelt og solgt ca. 250 dekar.

Det planlegges for ca 4.000 boliger og ca 150.000 kvm næringsarealer/ kontorer/nærsenter, sosial infrastruktur. Prosjektet har stor fokus på bærekraft. I planen ligger det store og små parker, åpent for allmenheten, strandpromenade, kyststi, badestrand/badeanlegg, servicebedrifter, barnehager, skoler. Området vil endelig tilgjengeliggjøres for fremtidige og nåværende Liunger.

Gullaug Utvikling leverer forslag til områdeplan 1Q 2024, og inntil det er fastsatte planer om bygging av ny E134 og renseanlegg vil Gullaug starte med infrastrukturarbeider og områdestabilisering.

Gullaug Utvikling har store ambisjoner for Gullaugodden og Scandinavian Development ser frem til første igangsettelse av infrastruktur som bør kunne ha fysisk oppstart i 2024/25.


Comentarios


Utvalgte

Siste innlegg

Arkiv

bottom of page